Şartname

8. GÜZEL ORDU
ULUSLARARASI
KISA FİLM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

1. HAKKINDA
Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı kurulduğu günden bu yana sürdürdüğü yarışmalarla bireylerin toplumsal konularda farkındalığını arttırmak, cesaretlendirmek, motive etmek, yaratıcılıklarının ön planda olmasını sağlamak ve başarılarını takdir etmek, bağımsız film yapımcılığının gücüne erişme ve deneyimleme haklarını teşvik etmek ve sansür olmaksızın sanatsal mükemmelliği ve sanatçıların yaratıcı özgürlüğünü teşvik etmek üzere bu yarışmaları düzenlemektedir.

Yarışmalarımızın birinci yılında ‘’Karadeniz’’, ikinci yılında ‘’Çocuk Hakları’’, üçüncü yılında ‘’Kadın Hakları’’ dördüncü yılında ‘’Adalet’’ beşinci yılında ‘’Dalga’’, altıncı yılında ‘’Kıyısında’’, yedinci yılında ‘’Empati’’ ana tema olmuştur.

2. TARİHLER
Başvuru başlangıç tarihi
01 Ağustos 2024

Başvuru bitiş tarihi
01 Ekim 2024

Finale kalan eserlerin açıklanacağı tarih
21 Ekim 2024

Finale kalan eserler için gerekli belgelerin son teslim tarihi
04 Kasım 2024

Festival Tarihi
13 – 17 Kasım 2024 ORDU / TÜRKİYE

3.TEMA
8. Güzel Ordu Uluslararası Kısa Film Yarışması Teması 2024 yılı için ‘’MUCİZE’’ olarak belirlenmiştir.

MUCİZE

Bir varmış bir yokmuşla başlayan masallar gibi, mucizeler de hep bir merak konusu olmuştur insanoğlu için.

Yaşamın iki yolu; biri herşeyin bir mucize olduğu, diğeri hiçbirşeyin mucize olmadığı.

Peki ya sen mucizelere inanır mısın?

Hadi bize hikayeni anlat! Olağanüstü büyük ve sıradışı ya da sadece senin gördüğün gerçeği… Ve bu senin mucizen olsun.

4. BAŞVURU KOŞULLARI
Yarışmaya Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüne üye olan ülkeler katılabilir.

 • Türkiye Arnavutluk Azerbeycan Bulgaristan Ermenistan Gürcistan Moldova Kuzey Makedonya Romanya Rusya Federasyonu Sırbistan Ukrayna Kosova *Yunanistan
 • Bu ülkeler dışındaki başvurular değerlendirilmeye alınmayacaklardır.

4.1 Yarışma Kısa Filme ilgi duyan herkese açıktır.
4.2 Yarışmaya her yaştan insan başvurabilir.
4.3 Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
4.4 Yarışma dili Türkçe’dir. Ulusal ve Uluslararası alandan yarışmaya katılacak olan yapımların Türkçe’den farklı diller içermesi halinde Türkçe seslendirilmiş veya Türkçe ve İngilizce altyazılı kopya teslim etmesi gerekmektedir.
4.5 Yarışmaya başvurular, online olarak web sitemiz aracılığı ile Filmfreeway platformu üzerinden yapılacaktır.
4.6 Yarışmaya başvuracak filmler için herhangi bir kategori sınırlaması bulunmamaktadır.
4.7 Yarışmaya başvuracak kısa filmlerin süresi Jenerik de dahil 21 dakikayı geçmeyecek şekilde olmalıdır. Kısa metraj belgesel filmlerde bu süre 42 dakika ile sınırlıdır. Yarışma Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, sürede %10 (yüzde on) luk bir dilimde istisna yapma hakkına sahiptir.
4.8 Yarışmaya gönderilen bütün filmler Vakfın yarışma arşivinde saklanır.
4.9 Yarışmaya yapım tarihi 01.01.2024 tarihinden sonra yapılmış olan filmler katılabilir.
4.10 Yarışmaya katılacak filmler için son başvuru tarihi 01.10.2024’dür.
4.11 İstenilen dilde ve coğrafyada çekilmiş filmler Türkçe ve İngilizce altyazı zorunluluğunu yerine getirdikleri taktirde yarışmaya başvuru yapılabilir.
4.12 Yarışmacılar birden fazla film ile yarışmaya başvurabilirler.
4.13 Daha önce başka bir festivale, platforma ya da yarışmaya başvurmuş olmak, yarışmaya katılmaya engel değildir.
4.14 Yarışmacıların telif haklarından yaşadığı / yaşayacağı sorun, yarışma yönetimi / komitesi ile ilgili değildir. Dolayısıyla, hukuki yaptırımlara, yarışma yönetimi tabi tutulamaz.
4.15 Finale kalan filmleri, yarışma yönetimi / komitesi / ekibi, kendi görsel ve işitsel ağlarında paylaşmakla yükümlüdür.
4.16 Ön elemeyi geçerek finale kalan eserlerin, yönetmen adı
belirtilmesi koşuluyla, ticari amaç gözetmeksizin Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı etkinliklerinde yer alması, gösterilmesi yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu filmlerin aynı zamanda Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfının web sitesinde, ve sosyal medya sayfalarında yayınlanması gösterilmesi yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.
4.17 Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı yarışma sonucunun ilan
edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı iptal etme, veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir. Yarışmanın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde , eser sahipleri tarafından Vakfa gönderilen veya teslim edilen hiç bir eser dernek tarafından kullanılamaz.
4.18 Temaya uymayan filmler değerlendirmeye alınmaz.

5.ORGANİZASYON
8. Güzel Ordu Uluslararası Kısa Film Yarışmasının organizasyonu Festival Yürütme Kurulu tarafından yapılır.

6. FESTİVAL YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ

 • Tevfik Serdar Köksal / Başkan
 • Ülkü Gürsoy / Ulusal Direktör
 • Dr. Amina Zhaman / Uluslararası Direktör
 • Prof. Dr. Mehmet Yılmaz / Yürütme Kurulu Üyesi
 • Hakan Adanır / Yürütme Kurulu Üyesi
 • Gültekin Bayır / Yürütme Kurulu Üyesi
 • Simin Belikırık /Yürütme Kurulu Üyesi
 • Gökhan Bakan / Yürütme Kurulu Üyesi
 • Fulin Ceren Işık / Yürütme Kurulu Üyesi

7. DEĞERLENDİRME
7.1 Ön jüri, Genç Jüri ve Ana Jüri Festival Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
7.2 Ön Jüri; her kategoride kriterlere uyan ve değerlendirmeden geçen en az 10, en fazla 15 adet filmi, Seçici Kurula sunar. Ön Jüri, yarışma için başvuruda bulunan eserlerin; şartnameye uygunluk, teknik, estetik, yaratıcılık ve kategori seçimleri yönünden değerlendirmesini ve elemesini yapar.
7.3 Genç jüri; Finale kalan filmleri izler ve en beğendiği filmi seçer.
7.4 Ana Jüri; her kategoride finale kalan filmler arasından filmlerin yaratıcılık ve sanatsal niteliklerini gözeterek dereceye girenleri belirler.
7.5 Jüriler kararlarını; yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak sonuçların açıklanacağı tarihten önce Festiva Yürütme Kuruluna sunarlar. Seçici Kurulun kararları kesindir. Katılımcıların sonuçlara itiraz etme hakkı yoktur.
7.6 Finale kalan eserler Vakfın Web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlanarak açıklanır.
7.7 Seçici Kurullar, herhangi bir kategoride ödül kazanacak yeterlilikte eser olmaması durumunda ödül vermek zorunda değildir.

8. FİNALE KALAN ESERLER
8.1 Finale kalan eserler 21 Ekim 2024 tarihinde gofilmfest.org web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.
8.2 Finale kalan eserler için aşağıdaki belgelerin 4 Kasım 2024 tarihine kadar belirtilen şekillerde gönderilmeleri gerekmektedir.

Materyal Listesi:
Online dosya aktarma programları (WeTransfer, Google Drive, Drop Box vs.) ile iletilecekler:

Eserin gönderilecek olan gösterim kopyaları; Full HD kalitede, Türkçe ve İngilizce altyazılı (Türkçe altyazısı beyaz, İngilizce altyazısı sarı olacak şekilde), .mov veya .mp4 formatında olmalıdır. Eserin aynı zamanda altyazısız gösterim kopyası gönderilmelidir. Formatı, Full HD kalitede, .mov veya .mp4 olmalıdır.
Esere ait 30 saniyelik bir fragman teslim edilmelidir.
Esere ait 2 adet yüksek çözünürlüklü görüntü (Kamera arkası görüntüsü değil, filmin içinden kareler olmalıdır.).
A3 boyutunda dikey formatta bir afiş hazırlanmalı ve bu afiş teslim edilmelidir.
Katalogda kullanılmak üzere yönetmene ait en az 500x500 çözünürlüğünde bir fotoğraf teslim edilmelidir.

Kendilerine ayrıca verilecek adrese ulaştırılması gerekekenler:

Online başvuru formunun imzalanmış çıktısı.
Eser Sahiplerinin yönetmelik şartlarını kabul ettiklerini göstermek üzere, yönetmen ve yapımcı tarafından imzalanmış Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı Kısa Film Yarışması şartnamesinin her sayfası imzalanmış çıktısı.

9. ÖDÜLLER
9.1 Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı Kısa Film Yarışması’na katılan eserler arasından, Ulusal ve Uluslararası Jüri tarafından belirlenecek eserlere birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir.

Ulusal Yarışma Ödülleri
Seçilecek eserlerin yönetmenlerine;

Birincilik Ödülü: 30.000 TL + Plaket
İkincilik Ödülü: 15.000 TL + Plaket
Üçüncülük Ödülü:10.000 TL + Plaket
Genç Jüri Oğuzhan Tercan Ödülü: Plaket

Uluslararası Yarışma Ödülleri
Seçilecek eserlerin yönetmenlerine;

Birincilik Ödülü: 1.000 Euro + Plaket
İkincilik Ödülü: 750 Euro + Plaket
Üçüncülük Ödülü: 500 Euro + Plaket

9.2 Festivale katılan kurum ve kuruluşların özel talepleri halinde özel ödül verilebilir.
9.3 Jüri’nin önerisi üzerine Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.
9.4 Plaketler, Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilecek ödül töreninde verilir. Maddi ödüller Festival tarihinden itibaren üç ay içerisinde kazananların banka hesaplarına yatırılır.
9.5 Ödül filmin yönetmenine verilir. Filmin birden fazla yönetmeni olması durumunda ödül tutarı yönetmen sayısına eşit miktarlarda bölünerek ödeme yapılır.
9.6 Ödül töreninde yönetmenin bulunamaması söz konusu olursa ödül, yönetmenin önceden belirlediği ve yazılı olarak Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı’na bildirdiği bir temsilciye verilir.
9.7 Ödül alma hakkını kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı ödül, yasal mirasçılarına verilir.
9.8 Finale kalan eserlerin sahipleri; filmlerin açılış ve kapanış jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım mecrasında Güzel Ordu Kısa Film Yarışması Defne logosuyla birlikte Birincilik / İkincilik/ Üçüncülük/ Jüri Özel/ Mansiyon Ödülü”nü aldığını belirten, ya da finalist olduğunu bir ibareyi yayınlamakla yükümlü olacaklardır.
9.9 Genç Jüri Ödülü / Genç Jüri tarafından seçilen filmin yönetmenine verilir.

10. ÖZEL KOŞULLAR
10.1 Yarışma başvuru belgesindeki imza sahibi, filmin yasal sahibi olmalıdır.
10.2 Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
10.3 Vakıf Yarışmanın duyurulması ve sonuçların ilan edilmesine yönelik olarak hazırlanacak basın bültenlerinde ve yerel televizyon gösterimlerinde, eserle birlikte Vakıf logosu ve Resmi Sponsorun logosunu birlikte kullanmakla yükümlüdür.
10.4 Telif ve Gösterim Hakları; Tüm eserlerin telif hakkı eser sahiplerine ait olacaktır, ancak yarışmayı düzenleyen Vakıf, eser sahiplerinin isimlerini belirtmek koşulu ile birlikte ticari olmayan gösterimler yapma hakkına sahiptir.
10.5 Finale kalan filmlerin yönetmenleri 15-16-17 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak olan festivale katılım sağlayarak ödül töreninde bulunmak zorundadırlar.
10.6 Finale kalan filmlerin yönetmenlerinin ulaşım ve konaklamaları festival yürütme kurulu tarafından sağlanacaktır.
10.7 Film sahipleri Festival Komitesinin belirleyeceği program düzenine uymakla yükümlüdür. Bu etkinliklere katılım sağlanmama durumunda Festival komitesi finale kalan eser sahibini diskalifiye etme hakkına sahiptir.

11. SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZIN TAKİBİ VE DUYURULAR
11.1 Yarışmaya başvuran yarışmacılar yarışma hakkındaki bilgilendirmeleri Vakfımızın sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.

Sosyal Medya Hesaplarımız;
Instagram.com/gzlordu
Instagram.com/gofilmfest
Facebook.com/gzlordu
Twitter.com/gzlordu

Web sitelerimiz;
gofilmfest.org
gzlordu.org

11.2 Ödül törenin yapılacağı yer ve program bilgileri web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

12. Bu şartname 12 maddeden ibaret olup yarışmaya başvuran kişiler tarafından kabul edilmiş sayılır.